Þjónusta við einstaklinga

Novum veitir alhliða lögfræðiþjónustu við einstaklinga. Hér eru dæmi um málaflokka um þjónustu Novum við einstaklinga:

Skaðabóta- og vátryggingamál

Með yfir 30 dómsmál í farteskinu og yfir 16 ára reynslu er Novum mjög vel í stakk búið til að veita framúrskarandi lögfræðilega þjónustu á þessu sviði. Á það við um öll svið skaðabóta- og vátryggingaréttar, s.s. varðandi almannatryggingar, sjórétt, starfsábyrgðarmál, vinnuslys, o.fl.

Það er mikilvægt að fá góða og rétta ráðgjöf þegar einstaklingur lendir í slysi þannig að líkamstjón hlýst af eða í annars konar tjóni, s.s. munatjóni eða vegna galla í fasteign. Novum er tilbúið að fylgja þér alla leið.

Fyrsta viðtal við lögmann þar sem lagt er mat á réttarstöðu þína er þér alltaf að kostnaðarlausu. Novum getur ekki tekið að sér mál gegn VÍS sökum hagsmunaárekstra.

 

Erfðaskrár og dánarbú

Ef einstaklingur vill ráðstafa fjármunum sínum með öðrum hætti en fram kemur í erfðalögum er ein leið að gera erfðaskrá. Þar sem að það eru ýmsar takmarkanir á því hvernig einstaklingur má ráðstafa fjármunum sínum með erfðaskrá er gott að leita til sérfræðings, í þeim tilgangi að erfðaskráin standist þegar á hana reynir. Novum hefur reynslu í gerð erfðaskráa og er ávallt tilbúið að aðstoða þig.

Novum tekur einnig að sér skipti dánarbúa enda með reynslu af því.

Upplýsingatækni og persónuvernd

Lögmaður Novum hefur þekkingu á lögum um vernd persónuupplýsinga og reynslu af samskiptum við Persónuvernd. Enn fremur hefur Novum reynslu af innleiðingu reglna um vernd persónuupplýsinga hjá fyrirtækjum.

Neytendaréttur

Nánast því á hverjum degi er fólk í hlutverki neytenda. Réttindi neytenda eru sem betur fer sífellt að aukast en það getur verið erfitt að átta sig á öllum regluverkinu og þeim réttindum sem maður raunverulega hefur.

Novum hefur þekkingu og reynslu á þessu sviði og getur aðstoðað þig við að ná fram þeim rétti sem þú átt í samskiptum þínum sem neytandi.

Önnur lögfræðileg þjónusta

  • Gallamál (fasteignir og lausafé)
  • Samningaréttur
  • Húsaleigumál
  • Veðréttur
  • Stjórnsýsluréttur
  • Stofnun fyrirtækja
%d bloggers like this: